KT-RP7500
KT-RP7500
KT-BK105
For KT-PN491 series pan-tilt head wall mount use.
KT-BK205
For KT-PN491 series pan-tilt head ceiling mount use.
KT-ADPT02
For KT-PN491 series pan-tilt head tripod mount use.